E-fatura gibi e-defter’de öncelikle kağıt tasarrufuna büyük katkısı olacaktır. Ayrıca Noter açılış ve kapanış tasdiklerini de hem işlem hemde masraf bazında ortadan kaldıracaktır.

Logo muhasebe programlarında takip ettiğiniz kayıtlarınızı dijital olarak saklayabilecek ve istenildiğinde dijital olarak ibraz edebileceksiniz.

Logo E-defter tutanlar ayrıca kağıt ortamında defter tutmayacaklardır.

Muhasebe, Finans, Personel ve Sektörel birçok alanda 30 yıldır firmaların en büyük destekçisi olan Logo, e-deter yazılımı ile yeni dönemde de en büyük yardımcınız olmaya devam edecektir.